1972

1973

Ώρα, Επιλογή από τη Σύγχρονη Τέχνη, Αθήνα

1974

Grabowsky Gallery, Λονδίνο
Έκθεση-Αφιέρωμα, Κύπρος

1975

1977

1979

1980

1981

Grand Prix International d Art Contemporain, Monaco

1983

Camden Arts Centre, Λονδίνο

1985

Νέες Μορφές, Ε. Βακαλό Μετά την Αφαίρεση

1986

1987

1989

The Heifer Gallery, Λονδίνο

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1974

Grabowsky Gallery, Λονδίνο

1977

1980

1981

Grand Prix International d Art Contemporain, Monaco

1983

Camden Arts Centre, Λονδίνο

1992

Hero Kanakakis (1945-1997) © - All Rights Reserved